Riidanratkaisu ja sopimusoikeus

Sopimus vahvistaa osapuolten oikeudet ja velvoitteet sekä oikein laadittuna toimii myös riskienhallinnan välineenä. Riitoihin varautuminen ja niiden ennaltaehkäisy lähtee osapuolten tarpeiden ja odotusten huolellisesta kartoittamisesta neuvotteluvaiheessa, hyvin laaditusta ja selkeästä sopimuksesta sekä oikea-aikaisesta reklamaatiosta.

Laaja-alaista osaamista sopimusoikeudesta ja riitojen ratkaisemisesta

Avustamme laajasti liike- ja yksityiselämän sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa. Toimistomme on pitänyt myös erityisesti yritysten edustajille suunnattuja koulutuksia sopimusoikeudesta.

Sopijapuolten välillä ei voida aina välttyä erimielisyyksiltä tai edes suoranaisilta sopimusrikkomuksilta. Riidan ollessa käsillä, sovinto on useimmiten molempien osapuolten kannalta paras ratkaisu. Toimimme aina hienotunteisesti ja sovintoa edistäen, ellei sovinto ole asiakkaan intressien vastaista. Harvoin näin on. Sovinnon hyötyjä ei voida kiistää. Se säästää aikaa ja kustannuksia sekä johtaa osapuolten tahdon mukaiseen ratkaisuun. Sovinto on mahdollista vielä oikeudenkäynnin aikanakin.

Aina sovinnolle ei ole edellytyksiä tai se ei aidosti palvele asiakkaan etua. Tällöin asia on perusteltua saada ratkaistuksi tuomiolla. Ajamme asiakkaamme etua väsymättömästi sovintoneuvotteluista aina oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn asti. Omistaudumme jokaiselle toimeksiannolle ja voimme tarvittaessa verkostomme avulla auttaa esimerkiksi asiantuntijatodistajan tai muun asiantuntijan löytämisessä. Ajamme asiaa sen edellyttämällä tinkimättömällä asenteella, asiakkaan intressit ja tarpeet edellä, mutta kuitenkin vastapuolta kunnioittavalla sekä rehdillä tavalla.

Rationaalisuutta ja kustannustehokkuutta

Hyvä asianajaja auttaa päämiestä myös tarkastelemaan omia näkemyksiään kriittisesti ja tuo riita-asian hoitamiseen rationaalisuutta asiakkaan etua palvelevan sekä kustannustehokkaan ratkaisun löytämiseksi. Kerromme asiakkaalle aina kaunistelemattoman ja rehellisen näkemyksemme tämän menestymismahdollisuuksista ja positiosta riita-asiassa.

Esimerkkejä tilanteista, joihin voimme tarjota neuvonta- ja riidanratkaisupalvelujamme:

  • Kiinteän omaisuuden ja irtaimen kauppaa koskevat sopimukset ja erimielisyydet (ml. asuntokaupat, yritysjärjestelyt, ajoneuvojen kauppa)
  • Konsulttisopimukset ja muut palvelusopimukset sekä niihin liittyvät erimielisyydet
  • Asuin- ja liikehuoneiston vuokraa koskevat sopimukset sekä erimielisyydet
  • Asunto-osakeyhtiön ja osakkaan väliset erimielisyydet (haltuunottoon liittyvät kysymykset, käyttötarkoituksen muutokset, kunnossapitovastuuasiat)
  • Osakassopimukset ja niitä koskevat erimielisyydet
  • Vahingonkorvausasiat

Asiantuntijat

Lasse Lievonen

Asianajaja

Sampsa Pekkinen

Asianajaja, varatuomari
sara-holstila

Sara Holstila

Juristi