Sara Holstila

Olen erityisesti rikosoikeuteen ja riitojen ratkaisuun perehtynyt juristi sekä luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Palvelen asiakkaita laaja-alaisesti erilaisissa rikosasioissa. Erityistä osaamista ja kokemusta minulla on erilaisista seksuaali-, väkivalta-, huumausaine- sekä talousrikoksista. Talousrikosten osalta kiinnostukseni keskiössä on erityisesti erilaiset velallisen rikokset. Velallisen rikoksiin liittyvää työkokemusta minulla on kertynyt myös työskenneltyäni useiden vuosien ajan konkurssi- ja muiden maksukyvyttömyysmenettelyiden parissa eri asianajotoimistoissa sekä konkurssiasiamiehen toimistossa. Minulla on kertynyt siten osaamista myös insolvenssioikeuteen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

Riita-asioiden saralla minulla on kokemusta esimerkiksi erilaisista lapsi-, työ- ja sopimusoikeudellisista riidoista, ja avustankin mielelläni esimerkiksi lapsen huolto- ja tapaamisoikeuteen sekä työoikeuteen liittyvissä asioissa.

Oikeustieteen maisteriksi olen valmistunut Helsingin yliopistosta. Opinnoissani olen syventynyt etenkin rikos- ja prosessioikeuteen. Olen lisäksi suorittanut asianajajatutkinnon, ja saanut luvan toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana.

Työkokemus

Syyttäjälaitos

Asianajotoimisto Fenno Oy

Konkurssiasiamiehen toimisto

Asianajotoimisto Patoila & Wall Oy

Asianajotoimisto Eino Patoila Oy

Julkaisut ja tutkielmat

Vastavalitusoikeus: laajuus ja rajat (oikeustieteen maisteritutkielma; arvosteltu korkeimmalla arvosanalla 5/5)

Yhteystiedot

Puhelin: 045 233 3699

Sähköposti: sara.holstila@fredapartners.fi