freda-partners-rikosoikeus

Rikosoikeus

ELINKEINOELÄMÄÄN LIITTYVÄT RIKOSOIKEUDELLISET PALVELUT >>

RIKOSOIKEUDELLISET PALVELUT YKSITYISHENKILÖILLE >>

Toimimme rikosasioissa puolustustajana sekä myös asianomistajan eli rikoksen uhrin avustajana. Hoidamme laajasti eri tyyppisiä rikosjuttuja yksityiselämään liittyvistä rikosasioista elinkeinoelämän rikoksiin.

Asiantuntevaa apua rikosoikeudellisissa prosesseissa

Rikosprosessiin joutuminen on monelle ainutkertainen ja kuormittava kokemus, joka haittaa niin liiketoimintaa kuin yksityiselämääkin. Avustajan puoleen kääntyminen varhaisessa vaiheessa kasvattaa todennäköisyyttä saavuttaa olosuhteisiin nähden asiakkaan kannalta paras lopputulos. Tiedostamme yksityiskohtien merkityksen, emmekä jätä kiveäkään kääntämättä asiasi eteen. Meillä on kokemusta rikosasioista niin avustajan kuin tuomioistuimen näkökulmastakin.

Kenelläkään ei ole velvollisuutta myötävaikuttaa oman syyllisyytensä selvittämiseen. Epäillyn ja syytetyn asemassa oikeudet korostuvat velvollisuuksien sijaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että rikoksesta epäillyllä on todellinen ja tehokas sekä oikea-aikainen mahdollisuus turvautua lainopilliseen avustajaan esitutkintaprosessiin liittyen. Poliisi on velvollinen ilmoittamaan epäillylle ennen esitutkintakuulustelua, mistä teosta häntä epäillään sekä oikeudesta käyttää avustajaa esitutkinnassa. Epäillyn onkin syytä kääntyä avustajan puoleen heti saatuaan kutsun kuulemiseen.

Rikosprosessi voi epäillyn kannalta parhaassa tapauksessa päättyä syyttäjän tekemään syyttämättäjättämispäätökseen. Mikäli syyttäjä päättää syyteharkinnan lopputuloksena kuitenkin nostaa syytteen ja asia etenee oikeudenkäyntiin, ei peli suinkaan ole menetetty. Syyttäjän laatimasta haastehakemuksesta ilmenee syyttäjän näkemys asiasta, mutta tuomioistuin ratkaisee kysymyksen syyllisyydestä. Vaikka tuomioistuimen ja syyttäjän on viran puolesta huomioitava syytetyn kannalta edulliset seikat, varmistuu syytetyn oikeusturva parhaiten lainopillisen avustajan tuella.

Rikoksen uhrilla on myös oikeus käyttää avustajaa ja rikosprosessista ei tarvitse selvitä yksin. Avustajan käyttäminen voi parantaa asianomistajan asemaa monella tapaa.

Asianomistajalla voi olla oikeus saada rikoksen johdosta vahingonkorvausta. Vahingonkorvausvaatimuksen muotoilu ja oikean määrän selvittäminen ei ole aina yksinkertaista. Vastaavasti avustajan avulla esimerkiksi kuulustelusta voidaan saada enemmän irti. Asianomistajalla on myös esimerkiksi oikeus yhtyä syyttäjän syytteeseen ja vedota tietyin edellytyksin uuteen seikkaan syytteen tueksi.

Selvitämme aina mahdollisuutesi oikeusapuun sekä kartoitamme esimerkiksi kotivakuutukseen mahdollisesti sisältyvän oikeusturvavakuutuksen tarjoamat mahdollisuudet kattaa rikosprosessissa avustamiseen liittyvät kulut.

rikosoikeus

Asiantuntijat

Lasse Lievonen

Asianajaja

Sampsa Pekkinen

Asianajaja, varatuomari
sara-holstila

Sara Holstila

Juristi