ELINKEINOELÄMÄÄN LIITTYVÄT RIKOSOIKEUDELLISET PALVELUT

Elinkeinoelämään liittyvät rikosoikeudelliset palvelut

Avustamme eri kokoisia yhtiöitä ja muita liike-elämän toimijoita erityyppisissä elinkeinoelämään liittyvissä rikosasioissa.

  • Avustaminen työturvallisuusrikoksia koskevissa esitutkintamenettelyissä ja oikeudenkäynneissä.
  • Toimiminen liikesalaisuuksien väärinkäyttöön liittyvissä asioissa asianomistajan tai epäillyn/syytetyn avustajana.
  • Avustaminen arvopaperimarkkinoita koskevien rikosasioiden esitutkintamenettelyissä ja oikeudenkäynneissä.
  • Avustaminen velallisen rikoksiin liittyvissä esitutkintamenettelyissä ja oikeudenkäynneissä.
  • Toimiminen elinkeinoelämään liittyvissä epärehellisyysrikoksissa (petos, kavallus, luottamusaseman väärinkäyttö) asianomistajan tai epäillyn/syytetyn avustajana.

Rikosoikeudellisen osaamisemme lisäksi toimistomme asianajajilla on kokemusta liike-elämään liittyvistä toimeksiannoista laaja-alaisesti, mikä antaa meille erinomaiset edellytykset huomioida olennaiset seikat sekä luoda asiakkaan kannalta tehokas prosessistrategia rikosasiassa.

Asiantuntijat

Lasse Lievonen

Asianajaja

Sampsa Pekkinen

Asianajaja, varatuomari
sara-holstila

Sara Holstila

Juristi